Estonia - Ülemaailmne privaatsusteatis

Estonia - Ülemaailmne privaatsusteatis

Ülemaailmne privaatsusteatis

Aprill 2022

Käesolev privaatsusteatis („privaatsusteatis“) selgitab, kuidas käsitame isikuandmeid („isikuandmed“), mis on seotud meie teenuste kasutamisega teie poolt kas kliendina, külastajana ja/või meie veebilehtede või mobiilirakenduste kasutajana või mis tahes muul viisil meiega suhtlemisel. Lisaks kirjeldame käesolevas privaatsusteatises, kas teie isikuandmeid jagatakse teiste isikutega ning privaatsuspõhimõtteid, mille oleme kehtestanud teie andmete kaitseks.

Privaatsusteatise uuenduste saamiseks soovitame teil regulaarselt üle vaadata ja kontrollida veebilehte/rakendust. Avaldame uuendatud versiooni veebilehel/rakenduses ning jätkates meiega asjaajamist, nõustute vastaval ajal kohalduva privaatsusteatisega.

Kes me oleme?

Oleme RIA, mis kuulub Euroneti ettevõtete kontserni.

Meie kontaktandme leiate siit.

Milliseid andmeid kogutakse?

Kogume ainult neid andmeid, mida vajame seaduse ja kohalike regulatsioonide kohaselt. Sealhulgas:

 • identifitseerimisandmed
 • finantsandmed
 • käitumisalane teave

Miks me andmeid kogume?

Kogume isikuandmeid konkreetsetel lepingulistel ja õiguslikel põhjustel.

Teie nõusolekul kogume ka andmeid, mis võimaldavad meil parandada meie platvormide kasutajakogemust.

Kui kaua RIA andmeid kogub?

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni neid on vaja, nagu see on nõutud seaduse ja/või kohalike regulatsioonidega. Teatud juhtudel võib õiguslikest nõuetest tuleneda pikem säilitamisperiood, kuid andmed kustutatakse, kui nõuded on täidetud.

Kellega me kliendiandmeid jagame?

Jagame kliendi isikuandmeid teiste Euronet kontserni ettevõtete, õigusasutuste ja partneritega, et täita oma regulatiivseid ja lepingulisi kohustusi.

Kus RIA teie isikuandmeid säilitab?

Säilitame isikuandmeid turvalistes asukohtades, kus on kehtestatud ranged turvameetmed.

Kui peame kliendi isikuandmeid edastama teistesse riikidesse, kohaldame kõiki vajalikke meetmeid, et täita juriidilisi kohustusi ning tagada nõuetekohane turvalisuse tase.

Millised on teie õigused?

Te olete oma isikuandmete omanik ning teil on seadusest tulenev õigus neid kontrollida. Võite nõuda kõiki oma õigusi igal ajal, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworldwide.com. Sõltuvalt teie riigist võivad kohalduda täiendavad õigused. Lisateabe saamiseks klikkige siin.

 • Juurdepääs teie andmetele ja nende elektrooniline koopia
 • Teie andmete parandamine
 • Teie andmete kustutamine (kui see on seadusega lubatud)
 • Töötlemise eesmärkide piiramine

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kogume ja miks?

Identifitseerimisandmed

Need võivad olla muu hulgas nimi, ametinimetus, elukoha ja/või äritegevuse aadress, e-post, telefoni- ja/või faksinumber ja muud kontaktandmed, sünnikuupäev, sugu, kujutised, allkiri, passi/viisa andmed, häälsalvestus ja ametlikud volitused. Kasutame kirjeldatud eesmärkidel ainult rangelt vajalikke identifitseerimisandmeid.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Teenuste osutamine.

Lepinguline kohustus

Uudiskiri ja turunduseesmärgid

Nõusolek

Turu-uuring ja kliendi tagasiside: mis tahes informatsioon, mida meie kliendid vabatahtlikult meiega jagavad oma kogemuse kohta meie toodete ja teenuste kasutamisel.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Klienditeenindus: jälgime ja salvestame (automatiseeritult või transkriptsioonidega) oma telefonikõnesid, e-kirju ja kiirsõnumite vestlusi oma klientidega. Kasutame nende kõnede transkriptsioone, et kinnitada juhiseid, mida olete meile andnud.

Lepinguline kohustus

Õigustatud huvi

Klientide kontode haldamine (registreerimine ja haldamine)

Lepingueelne/lepinguline kohustus

Vahenditele ja informatsioonile juurdepääsu nõudmine: meie kliendid võivad soovida saada juurdepääsu teatud vahenditele ja informatsioonile, mida rakenduses pakutakse, enne või pärast, kui nad otsustavad registreerida meie teenuste, sealhulgas meie välisvaluuta ja makseteenuse kasutamiseks.

Lepingueelne/lepinguline kohustus

Profileerimine: kasutame kõiki oma kliendiandmeid isiklike harjumuste mõõtmiseks ja hindamiseks ainult automatiseeritud töötlemise alusel, et pakkuda klientidele rohkem isikustatud teenust.

Nõusolek

Fotod või videod, mida kliendid võivad olla salvestanud ja meiega jaganud.

Nõusolek

Osalemine üritustel ja loosides: meie klientidel võib olla soov osaleda meie korraldatud üritustel või konkreetsetes loosides.

Nõusolek

Lepinguline kohustus

Kirjavahetus, sealhulgas e-kirjad, faksid ja mis tahes elektrooniline suhtlus koos ülevaatega nende kontost. Säilitame ka kliendi teenuskirjasid ja muud meie ja mis tahes Euronet kontserni ettevõtte ning meie partnerite ja tarnijate vahelist suhtlust.

Õigustatud huvi

Lepinguline kohustus

Krediidivõime kontroll. Kasutame meile esitatud identifitseerimisandmeid ja majandusandmeid krediidivõime kontrolli tegemiseks, et osutada teile meie teenuseid/tooteid vastavalt teie majandusvõimekusele.

Õigustatud huvi

Finantsandmed

Kogume teie isiklikke finantsandmeid, kui registreerute kliendiks. Kogume finantsandmeid, näiteks pangakontod, finantsaruanded, ülekande põhjus, amet või muu dokumentatsioon, et näidata nende vahendite päritolu, mida soovite üle kanda (sarnaselt palgalehega), selleks et teile oma teenuseid osutada.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete kasutamise õiguslik alus

Teenuste osutamine

Lepinguline kohustus

Rahapesu tõkestamine

Juriidiline kohustus

Terrorismi rahastamise ja kuritegeliku tegevuse tõkestamine

Juriidiline kohustus

Teie konto haldamine

Lepinguline kohustus

Õiguslik profileerimine krediidiaruannete jaoks

Õigustatud huvi

Käitumisalane ja tehniline teave

Külastajate IP-aadressid, käitumisalane teave (selleks, et mõista, kuidas te käitute meie toodete ja teenuste kasutamisel), brauseri tüüp ja versioon, ajatsooni seadistused, ekraani resolutsiooni seadistused, brauseri plugina tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm.

Lugege meie küpsiste põhimõtteid siin

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et mõõta meie veebilehe ja teenuste kasutamist, sealhulgas külastuste arv, veebilehel ja rakenduses veedetud keskmine aeg, vaadatud leheküljed, lehekülje kasutamise andmed (näiteks kerimine, klikid ja hiire liigutamine) jne ning selleks, et parandada sisu, mida oma klientidele pakume.

Õigustatud huvi

Selleks, et veebilehte hallata ning sisemisteks tegevusteks, sealhulgas diagnostika, andmeanalüüsi, testimise, teadustöö, statistika ja uuringute eesmärgil.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Osana meie jõupingutustest hoida veebileht turvalise ja kaitstuna.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Selleks, et mõõta meie e-kirjade mõju.

Nõusolek

Anonüümne profileerimine: võime kombineerida kogutud andmeid, et parandada kliendikogemust meie teenuste paremaks kasutamiseks.

Õigustatud huvi

Asukoht

Võime koguda teavet teie asukoha kohta, kui kasutate meie teenuseid.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et pakkuda oma klientidele nende asukoha järgi kohandatud kogemust rakenduses, näiteks kuvada vastavas asukohas kohalikku valuutat.

Nõusolek

Juriidiline kohustus

Videovalve

Kujutis, video- ja häälsalvestised.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Võime kasutada videovalvet, et tagada klientide ohutus oma kauplustes või kontorites.

Avalik huvi

Õigustatud huvi

Biomeetrilised andmed.

Kujutis, videosalvestis ja näo skaneering. Kui me töötleme millalgi mis tahes täiendavaid biomeetrilisi andmeid, teavitatakse teid sellest eelnevalt ning mitte ühelgi juhul ei töötle me selliseid isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et tuvastada teie isikusamasus meie rakenduses ja veebilehel registreerumisel või mis tahes muul ajal meie teenuste kasutamisel.

Nõusolek

Tehingu andmed

Kogume isikuandmeid, näiteks tegeliku kasusaaja andmed, pangakonto andmed, kontaktandmed, raha saatmise sihtkoht ja panga eelistused. Sõltuvalt kohalikest regulatsioonidest kogume andmeid, nagu näiteks amet, suhe tegeliku kasusaajaga, ülekande põhjus ja täiendav dokumentatsioon, et näidata vahendite päritolu.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Tehingu tegemine

Lepinguline kohustus

Selleks, et esitada nõuetele vastavuse informatsiooni tehingu tegemisel

Juriidiline kohustus

Tundlikud isikuandmed

Võime koguda ja töödelda tundlikke isikuandmeid (või muid „isikuandmete eriliike“), näiteks andmed teie füüsilise või vaimse tervise või seisundi kohta, selleks, et täita kohalduvaid juriidilisiid või regulatiivseid kohustusi.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Juriidiliste ja vastavuskohustuste täitmiseks

Juriidiline kohustus

Avalikes huvides teie majanduslike huvide kaitseks

Tuvastamist mittevõimaldavad andmed

Võimalusel kasutame isikuandmete asemel andmeid, mis ei võimalda teid otseselt tuvastada (näiteks anonüümsed demograafilised ja kasutusandmed). Neid tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid võidakse kasutada, et tõhustada meie sisemisi protsesse või teenuste osutamist, ilma teie täiendava teavitamiseta. 

Võime kasutada koondandmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenuste hindamiseks ja parandamiseks ning meie teenuste liikluse analüüsimiseks.

 1. Teie isikuandmete õigsus 

Oleme seadnud eesmärgiks hoida teie isikuandmed õige ja ajakohastatuna. Sel eesmärgil kohaldame mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete õigsus, tagades, et viimased saadud isikuandmed on õigesti salvestatud ning vajadusel teeme regulaarseid kontrolle, et hoida kõik teie isikuandmed ajakohastatuna.

Kui märkate, et teie isikuandmed ei ole õiged, võite teostada oma õigust isikuandmete parandamisele, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworldwide.com.

 1. Elektrooniline tunne oma klienti protsess

Meie teenuste kasutamiseks peate olema registreerunud. Registreerumiseks kasutatakse e-KYC (elektrooniline „tunne oma klienti“) meetodit.

Nagu punktis 1 öeldud, võime kasutada biomeetrilisi andmeid (kui see on seadusega lubatud), et teid tuvastada ning kontrollida mis tahes dokumente, mida olete meie süsteemi üles laadinud oma konto loomiseks. Võime seda süsteemi kasutada ka kõigi oma juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kui tahate registreeruda, kuid ei soovi e-KYC lahendust kasutada, võite ühendust võtta klienditeenindusega, et nad saaksid teie liitumist abistada. 

 1. Õigustatud huvi

Kui kasutame kliendi isikuandmeid oma õigustatud huvides, teeme kõik jõupingutused, et meie huvid vastaksid teie huvidele, nii et teie isikuandmeid kasutatakse ainult vastavates seadustes lubatud viisil või juhul, kui sellel ei ole kahjulikku mõju teie õigustele. Taotluse korral võivad kliendid nõuda informatsiooni mis tahes õigustatud huvi alusel tehtava töötlemise kohta.

 1. Kui kaua RIA teie isikuandmeid säilitab?

Isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ning neile kohalduvad erinevad eeskirjad ja regulatsioonid. Neid säilitatakse seni, kuni see on vajalik, et pakkuda klientidele teenuseid, mida nad on soovinud, ning täita kohalduvaid juriidilisi, raamatupidamis- või aruandluskohustusi. Näiteks:

 • Õiguslikud ja regulatiivsed nõuded: teie isikuandmeid hoitakse seni, kuni see on vajalik kõigi meie õiguslike kohustuste täitmiseks.
 • Klienditeenindus (kliendisuhte haldamine, kaebuste lahendamine jne): hoiame teie isikuandmeid seni, kuni olete meie klient.
 • Turundus: töötleme teie isikuandmeid turunduse eesmärkidel seni, kuni te pole palunud sellest loobuda privaatsusteatise punkti 8 kohaselt.
 • Lepinguline kohustus: hoiame isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal. Kliendid võivad ühendust võtta meie Euronet kontserni andmekaitseametnikuga, et saada koopia meie andmete säilitamise põhimõtetest, mis võivad erineda vastavalt kohalduvale õigusele ning konkreetsetele ärivajadustele vastavas riigis.

 1. Kas RIA jagab minu isikuandmeid teiste isikutega?

Euronet kontsern

Jagame kliendi isikuandmeid Euroneti ja Euroneti kontserni sidusettevõtjatega selleks, et täita kontserni kohustusi.

Euroneti, Euronet kontserni kuuluvat ettevõtet või mis tahes nende vastavaid varasid hõlmava müügi, omandamise, ühinemise või reorganiseerimise tulemusena võime kliendi isikuandmeid edastada kolmandale isikule. Sealjuures kohaldame mõistlikke meetmeid, et tagada nende informatsiooni piisav kaitse.

Juriidiline kohustus

Lepinguline kohustus

Kolmandast isikust teenuseosutajad

Kolmandast isikust teenuseosutajad teatud teenuste osade haldamiseks, võimaldamiseks või soodustamiseks

Juriidiline kohustus

Vastavuskontrolli (e-KYC) ning pettuste ennetamise teenuse pakkujad

Kommunikatsiooni, taristu ja täitmise pakkujad, sealhulgas teenused ja süsteemid, mis võimaldavad tehingu töötlemist

Lepinguline kohustus

Meie teenuste osutamise teatud taseme säilitamiseks (hooldus, turvalisus ja tugi)

Andmete analüüs turunduse, tegevuste täiustamise ja meie vastavus- ja pettuste vastaste süsteemide tõhustamise eesmärkidel

Õigustatud huvi

Juriidiline kohustus

Meie teenuste reklaamimine turunduskampaaniatega

Nõusolek

Selleks, et isikustada digiteenustes edastatavat reklaami ning kohandada seda kliendi eelistustele

Õigusorganid ja reguleerivad organid

Peame teie isikuandmeid avaldama ametiasutustele. Lisaks avaldame teie isikuandmeid ametiasutustele, kui avaldamine on vajalik selleks, et isik tuvastada, temaga ühendust võtta või algatada tema vastu õigustoiming, kui see isik võib tekitada kahju või mõjutada RIA, teenuste või teie õiguseid või vara

Juriidiline kohustus

Strateegilised partnerid

Jagame teie isikuandmeid strateegiliste partneritega, kui see on nõutud seadusega, et saaksime teile oma teenuseid osutada.

Õigustatud huvi

Professionaalsed partnerid

Jagame teie isikuandmeid nõunike, advokaatide, konsultantide, audiitorite, turundusteenuste või raamatupidajatega selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi ning osutada meie teenuseid vastavalt teie ootustele ja meie lepingulistele kohustustele ja parimatele tavadele.

Õigustatud huvi

 1. Alaealised

Me ei osuta vahetult teenuseid alla 18-aastastele lastele ega kogu ennetavalt nende isikuandmeid. Kui olete alla 18-aastane, palun ärge kasutage lehekülgi või pakkumisi ega jagage meiega isikuandmeid. Kui saate teada, et alla 18-aastane isik on ebaseaduslikult esitanud meile isikuandmeid, võtke palun meiega ühendust aadressil dpo@euronetworldwide.com.

 1. Andmete turvalisus

Oleme võtnud eesmärgiks kaitsta kliendi isikuandmeid ning oleme kehtestanud äriliselt mõistlikud ja asjakohased turvameetmed, et hoida ära meile usaldatud andmete kaotsiminek, väärkasutamine ja muutmine. RIA üritab alati tagada, et teie isikuandmed on kaitstud kooskõlas rahvusvaheliste parimate tavadega. Täidame seda andmete turvalisuse eesmärki, rakendades asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja halduslikke meetmeid, et tagada ja kaitsta teie isikuandmeid.

Selleks, et kaitsta meie süsteeme ebaseadusliku juurdepääsu vastu, kasutame turvalisi tipptasemel füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mida pidevalt täiustatakse, et tagada kõrgeim turvalisuse tase kooskõlas rahvusvaheliste parimate tavadega ja kulutõhusus vastavalt töödeldud isikuandmetele. Kõiki isikuandmeid hoitakse turvalises asukohas, mis on kaitstud tulemüüride ja muude arenenud turvamehhanismidega, millele on piiratud administratiivne juurdepääs.

Töötajatele, kellel on juurdepääs teie andmetele ja sellele, kuidas neid töödeldakse, on lepinguliselt siduv kohustus hoida teie andmed salajased ning järgida privaatsuspõhimõtteid, mille oleme oma organisatsioonis kehtestanud.

Kuigi meie eesmärk vastata on kõrgeimatele andmekaitse standarditele, kohaldades tööstusstandarditele vastavaid meetmeid teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks, ei ole ükski turvasüsteem täiesti veatu või läbitungimatu. Seetõttu ei saa me garanteerida (ega garanteeri), et teie isikuandmed on täielikult kaitstud.

 1. Profileerimine ja automatiseeritud otsustusprotsess

Selgesõnalise heakskiidu korral pakume teile individuaalselt kohandatud informatsiooni ja nõuandeid meie toodete ja teenuste kohta.  Tegeleme andmeanalüüsiga, kasutades kolmandaid isikuid, et suunata teile asjakohased teated ja reklaamid, sealhulgas kutsed eksklusiivsetele kliendiüritustele, millest võiksite meie arvates olla huvitatud, ning soovitused toodete ja teenuste kohta, mis meie meelest võiksid teile sobida.

Teatud juhtudel kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi ja profileerimist, kui see on lubatud seadustega ja vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks automatiseeritud luba rahaülekandeteenusteks. Profileerimise ja automatiseeritud otsustusprotsessi õiguslik alus on õigustatud huvi.

Teeme automatiseeritud otsuseid ka sellistes protsessides, nagu tehinguseire, et tõkestada pettuseid kooskõlas õiguslike nõuetega, mis on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamise ja finantsteenustega. Teil on õigus nõuda, et teie suhtes ei tehta täielikult automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profileerimist, kui sellisel otsustusprotsessil on teile õiguslik või muu sarnane mõju. See õigus ei kohaldu, kui otsustusprotsess on vajalik, et sõlmida või täita teie lepingut, kui otsustusprotsess on lubatud kohalduvate andmekaitseseadustega või oleme saanud teie selgesõnalise nõusoleku.

 

 1. Turundus ja reklaam

Kolmandatest isikutest reklaamijad pakuvad reklaame, mida kuvatakse meie veebilehel, meie rakenduses või mujal meie teenustes. Kolmandatest isikutest reklaamijatel ei ole juurdepääsu mis tahes informatsioonile, mis meie kliendid on meile otse andnud. Enamasti kasutavad reklaamijad küpsisteid või mõnda muud veebi-/rakenduspõhist mehhanismi, et hinnata, millised reklaamid võivad teile huvitavad olla. Me ei paigalda „sihistusküpsiseid“ ega võimalda „sihistamist“ ja „asukohta“ teie süsteemi kohta ilma teie nõusolekuta.

Kui olete andnud oma nõusoleku, nõustudes sihistusküpsistega veebilehel või lubanud rakenduses sihistamise, võime kasutada kolmandaid isikuid selle tegemiseks (uuesti turustamise ja sarnase kasutajaskonna funktsioonid).

Kolmandatele isikutele ei kohaldu meie privaatsusteatis. Selleks, et mõista nende teatiste privaatsuspõhimõtteid, peaksite külastama nende veebilehte. Leiate kõik kolmandad isikud, kes võivad kasutada sihistamiseks küpsiseid, meie küpsiste põhimõtetes.

Võime teiega aeg-ajalt ühendust võtta (e-kirja, SMS-i, kirja või telefoni teel vastavalt vajadusele ja teie konkreetsetele juhistele) ning kui see on nõutud, juhul, kui olete meile andnud oma selgesõnalise nõusoleku pakkuda oma teenuste kohta suunatud turundust. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworlwide.com  või järgides juhiseid, mis on teile saadetud turunduse e-kirjas.

 1. E-kirja hindamine

Võime kasutada oma turunduse e-kirjades piksleid, et teada saada, kas ja kui mitu korda meie e-kirjasid avatakse ning kontrollida mis tahes klikke e-kirjas sisalduvatele linkidele või reklaamidele.  Sellist informatsiooni võidakse kasutada muu hulgas selleks, et:

 • saada teada, millised meie e-kirjad on kasutajate meelest huvitavamad;
 • määrata, kuidas kasutajad meie toodete ja teenustega tegutsevad ja neid kasutavad;
 • teavitada meie reklaamijaid (koondinfoga), kui palju kasutajaid on reklaamidel klikkinud;
 • saada teada, millises piirkonnas meie kasutajaskond asub.

 1. Millised on minu õigused?

Kliendid võivad soovida tutvuda oma isikuandmetega, neid ajakohastada, muuta või kustutada. Sõltuvalt teie riigist võivad teil olla erinevad õigused. Kuid sõltumata teie riigist, saate igal ajal teostada järgmisi õigusi:

 • õigus tutvuda mis tahes isikuandmetega („subjekti juurdepääsu taotlus“). Oma isikuandmetega tutvumise õiguse teostamisel võite meilt küsida kõigi isikuandmete kohta, mida teie kohta hoiame, töötlemistegevuste kohta, mida teie isikuandmetega teeme, teie isikuandmete saajaid, erinevate isikuandmete kategooriate kohta, kui kaua me teie isikuandmeid töötleme ning kas teie isikuandmete suhtes toimub automatiseeritud otsustusprotsesse;

 • õigus taotleda mis tahes ebaõigete isikuandmete parandamist, mis meil võivad teie kohta olla. Kui olete muutnud oma e-postiaadressi või näete, et teie isikuandmetes on kirjavigu, võite teostada oma õigust isikuandmeid muuta;

 • õigus taotleda mis tahes isikuandmete, mis meil võivad teie kohta olla, kustutamist. Kui te ei soovi enam saada meilt uudiseid või ei taha enam jätkata meie teenuste kasutamist, võite paluda meil kustutada mis tahes isikuandmed, mis meil teie kohta on. Palun võtke teatavaks, et võime teie isikuandmeid säilitada selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi. Teie isikuandmeid ei kasutata aga mis tahes muudel eesmärkidel.

Klientidel on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele või kohtutele, kui leiate, et ei ole täitnud oma privaatsusteatisest või kohalduvast õigusest tulenevaid kohustusi. Soovitame klientidel meid teavitada mis tahes kaebustest, mis neil võivad olla, ka siis, kui see pole nõutud, ning me vastame kooskõlas oma kaebuste lahendamise korrale.

Vastame teie taotlusele niipea kui võimalik ning alati kohalduvas õiguses sätestatud aja jooksul.

Kohalduvate õigustega tutvumiseks ning selleks, et määrata täpselt, mis aja jooksul me peame teie taotlusele vastama, lugege palun alltoodud vastavat residentide jagu.

Oma õiguste teostamiseks peate saatma e-kirja aadressile dpo@euronetworlwide.com. Teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks ja turvalisuse tagamiseks kohaldame meetmeid, et tuvastada teie isikusamasus ja/või võime paluda teil esitada teisi andmeid enne, kui anname teile juurdepääsu oma isikuandmetele või muudame neid. Kui see on nõutud ja meil ei ole koopiat teie ID-kaardist või mis tahes muust õiguslikust kehtivast isikut tõendavast dokumendist, ei saame teie taotlusele vastata.

 1. Eraelu puutumatust puudutavate kaebuste lahendamise kord

Klientidel on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele või kohtutele, kui leiate, et me ei ole täitnud oma privaatsusteatisest või kohalduvast õigusest tulenevaid kohustusi.

RIA jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsusteatist igal ajal ning avaldab teavituse vastavate muudatuste kohta RIA veebilehel või mis tahes muul viisil, mida RIA peab sobivaks.

 1. Teavitus California residentidele

Käesoleva täiendava avalduse eesmärk on täita California tarbijate eraelu puutumatuse seaduse (California Consumer Privacy Act (CCPA)) nõudeid ning seda tuleb lugeda koostoimes privaatsusteatisega.

Klientidel, kes elavad Californias, on õigus:

 • taotleda ja saada informatsiooni meie isikuandmete kogumise toimingute kohta eelneva 12 kuu jooksul, sealhulgas isikuandmete kategooriad, mida kogume, sellise informatsiooni allikate kategooriad, meie äriline eesmärk selle informatsiooni kogumiseks või jagamiseks ning kolmandate isikute kategooriad, kellega seda informatsiooni jagame;
 • taotleda ja saada koopia isikuandmetest, mida oleme kogunud nende kohta eelneva 12 kuu jooksul;
 • taotleda ja saada informatsiooni meie infojagamise toimingute kohta eelneva 12 kuu jooksul, sealhulgas loetelu müüdud isikuandmete kategooriatest koos kolmandast isikutest saajate kategooriaga ning loetelu isikuandmete kategooriatest, mida oleme avaldanud ärilisel eesmärgil;
 • taotleda, et me ei müüks neid puudutavaid isikuandmeid (me ei müü teie isikuandmeid) ning
 • taotleda, et me kustutaksime (ja annaksime oma teenuseosutajatele korralduse kustutada) nende isikuandmed, teatud eranditega.

CCPA tähenduses on isikuandmed informatsioon, mis tuvastab konkreetse California elaniku või majapidamise, on nendega seotud, kirjeldab neid, mida saab nendega siduda või mida võiks mõistlikult otseselt või kaudselt nendega seostada.

Informatsiooni avaldamise taotluse esitamiseks võivad California elanikud meiega ühendust võtta: 

  1. tasuta telefoninumbril: 1-877-932-6640
  2. e-posti teel: dpo@euronetworldwide.com 

Võime paluda teil esitada allkirjastatud vande all tehtud avalduse, et olete isik, kelle väidate end olevat. Kinnitame teie taotluse kättesaamist kümne (10) päeva jooksul ning üritame vastata neljakümne viie (45) päeva jooksul alates teie taotluse kättesaamisest, kuid juhul, kui vajame rohkem aega (kuni täiendavad nelikümmend viis päeva), teavitame teid lisaaja vajadusest. Me ei saa teie taotlusele vastata või anda teile isikuandmeid, kui me ei saa tuvastada teie isikusamasust ning kinnitada, et isikuandmed on teiega seotud.

Võite esitada taotluse informatsiooni saamiseks meie infokogumise toimingute, teid puudutava kogutud informatsiooni või meie jagamistoimingute kohta kuni kaks korda 12 kuu jooksul.

Kui esitate taotluse saada koopia isikuandmetest, mida oleme kogunud 12 kuu jooksul enne teie taotlust, üritame esitada informatsiooni kasutusvalmis formaadis, sealhulgas saates teile postiga paberil koopia või saates teile elektroonilise koopia teie registreeritud kontole, kui teil on meie juures registreeritud konto.

Kui esitate taotluse kustutada oma andmed, lubab California õigus meil säilitada teatud andmeid ning seda teatud tingimustel mitte kustutada (st tehingu, turvaintsidentide, pettuse jms seotud andmed).  Näiteks ei ole me kohustatud täitma taotlust kustutada andmeid, kui vajame andmeid, et teie jaoks tehing lõpule viia või muul viisil lepingut täita; et tuvastada turvaintsidente, pettust või ebaseaduslikku tegevust, nende vastu kaitsta ja nende kohta süüdistus esitada; kasutada andmeid ainult ettevõttesiseselt viisil, mis on mõistlikult kooskõlas teie kui meie kliendi ootustega (näiteks müügiandmete säilitamine) ning et täita juriidilisi kohustusi. Kui saame teilt sellise taotluse, teavitame kõiki teenuseosutajaid, keda oleme kasutanud, et ka nemad kustutaksid teie andmed.

Me ei diskrimineeri teid, kui olete mis tahes eeltoodud õiguseid teostanud.  

Me ei müü teie andmeid rahalise tasu eest ning me ei avalda teie andmeid muu tasu eest.  Kui tulevikus sõlmime kokkuleppeid, mis CCPA tähenduses vastavad „müügi“ mõiste definitsioonile, uuendame käesolevat privaatsusteavitust ning meie CCPA järgimist.

Võite esitada taotluse isiku kaudu, kellel on ametlik volikiri.  Vastasel juhul võite esitada taotluse volitatud agendi kaudu ainult juhul, kui (1) annate volitatud agendile kirjaliku loa taotluse esitamiseks ning (2) tuvastate otse meie juures oma isikusamasuse.  Palume agendil esitada meile tõendi, et teda on volitatud teie nimel taotlusi esitama.

Viimase 12 kuu jooksul oleme kogunud järgmisi andmete kategooriaid loetletud allikatest, kasutanud neid loetletud ärilistel eesmärkidel ning jaganud neid loetletud kolmandate isikute kategooriatega.  Andmete kategooriad sisaldavad andmeid, mida kogume oma veebilehe külastajatelt, registreeritud kasutajatelt, töötajatelt, müüjatelt, tarnijatelt ja mis tahes muudelt isikutelt, kes meiega veebis või veebiväliselt suhtleb. Kõigi isikute kohta ei koguta kõiki andmeid.  Näiteks kogume erinevat informatsiooni tööle kandideerijatelt või müüjatelt või klientidelt. 

Kogutud andmete kategooriad

Allikas

Kasutamise äriline eesmärk

Informatsiooni saavate kolmandate isikute kategooriad 

Identifikaatorid (nimi, alias, postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber, faksinumber, konto nimi, sotsiaalkindlustusnumber, juhiloa number, passi number, kordumatu tuvastamistunnus, IP-aadress)

 • Isikud, kes meile andmeid esitavad.

 • andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt

 

 • andmed, mida võime saada

kolmandast isikust turundus- ja andmepartneritelt.

 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;  
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Tundlikud andmed (nimi koos finantskontoga, meditsiiniline, tervise ja tervisekindlustuse andmed, kasutajatunnus ja salasõna)

 • Isikud, kes andmeid esitavad.
 • tööle kandideerimise avaldused; 
 • töötajad.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö; kvaliteedikontroll.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted; 
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Äriline informatsioon

(tehingute ajalugu, ostetud, saadud või kaalutud tooted/teenused, toote-eelistused)

 • Isikud, kes andmeid esitavad; 
 • andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt;
 • andmed, mida võime saada

kolmandast isikust turundus- ja andmepartneritelt.

 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid), 
 • sidusettevõtted; 
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Elektroonilise võrgu kasutamine (brauseri või otsingu ajalugu, veebilehe kasutamine, reklaamide mõju)

 

 • Andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine; sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;

reklaamide kohandamine.

 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid); 
 • sidusettevõtted; valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Audio, video või sarnased andmed (klienditeeninduse kõned, turvaseire)

 • Isikud, kes andmeid esitavad;
 • informatsioon, mida kogume turvalisuse eesmärkidel.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted; 
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

 

Geograafiline asukoht

 • Andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;

reklaamide kohandamine.

 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 •  valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Ametialane, hariduslik või töösuhtega seotud informatsioon

 • Isikute esitatud andmed;
 • kolmandatelt isikutelt saadud andmed seoses müügi või töösuhte staatuse või avaldustega;
 •  andmed, mida jälgime seoses müügi või töösuhte järelevalvega.
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • reklaamide kohandamine.
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Eeltoodust tuletamine (eelistused, omadused, käitumine, suhtumine, võimed jne)

 • Siseanalüütika
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • reklaamide kohandamine.
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Biomeetrilised andmed

 • Ei koguta
 • Ei koguta
 • Ei koguta

Kaitstud klassifitseerimisalane teave (rass, sugu, etniline päritolu, religioon)

 • Ei koguta
 • Ei koguta
 • Ei koguta

* Täpsemalt on ärilised eesmärgid muu hulgas:

1. Teile teenuste osutamine:

 • hallata või muul viisil täita oma kohustusi seoses mis tahes lepingutega, mille pool me oleme;
 • aidata teil tehing või korraldus lõpule viia;
 • võimaldada saadetiste jälgimist;
 • koostada ja töödelda arveid;
 • vastata päringutele või taotlustele ja osutada teenuseid ja tuge;
 • tagada müügijärgne kliendisuhte haldus;
 • luua ja hallata meie kliendikontosid
 • teavitada teid muudatustest meie teenustes ja toodetes;
 • hallata mis tahes reklaame, võistlusi, uuringuid või konkursse;
 • anda teile informatsiooni oma toodete ja teenuste kohta,
 • pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid isikustatud viisil, näiteks võime anda soovitusi, tuginedes teie varasematele taotlustele, et te leiaksite kiiremini sobivad tooted ja teenused.

2. Tehingutega seotud auditid, sisemine teadus- ja arendustöö:

 • tagada sisemine ärihaldus ja -tegevused, sealhulgas veaotsing, lehe kohandamine, täiendamine või arendamine, testimine, teadustöö, meie lehtede haldus ja käitamine ning andmete analüüs;
 • luua tooteid ja teenuseid, mis võivad vastata teie vajadustele;
 • mõõta turundusalgatuste, reklaamide ja meie nimel teise ettevõtte poolt pakutavate veebilehtede toimet.

3. Turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine; toimimise tõrkeanalüüs, vigade parandamine:

 • osa meie jõupingutustest hoida meie lehed turvalise ja kaitstuna.
 • tagada teie konto ja meie äritegevuse turvalisus, ennetada või tuvastada pettust, pahatahtlikku tegevust või meie lehtede kuritarvitamist, näiteks nõudes informatsiooni kontrollimist, et lähtestada teie konto salasõna (kui see kohaldub);
 • tagada meie valduste füüsiline turvalisus jälgides videojärelevalve kujutisi;
 • lahendada vaidlusi, kaitsta enda, oma kasutajate või teiste õigusi, turvalisust ja huvisid ning täita oma juriidilisi kohustusi.

4. Kvaliteedikontroll:

 • jälgida kvaliteedikontrolli ning tagada oma juriidiliste kohustuste, eeskirjade ja korralduste, põhimõtete ja kordade täitmist,
 • arendada ja täiendada oma tooteid ja teenuseid, näiteks uurides lehtede ja erinevate alalehtede külastusi, konkreetsete toodete ja teenuste nõudlust ning kasutajate kommentaare.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks: kui teil on küsimusi meie privaatsusteatise ja -tavade kohta, võtke palun meiega ühendust, kasutades privaatsusteatise jaos „kes me oleme“ toodud kontaktandmeid.

 1. Teade Euroopa (EMP) elanikele

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega („üldmäärus“) saavad kõik Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanikud teostada järgmisi õigusi:

 • õigus teabele
 • õigus tutvuda andmetega
 • õigus andmete parandamisele
 • õigus andmete kustutamisele
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
 • õigus andmete ülekantavusele
 • õigus vastuväiteid esitada
 • õigus vältida automatiseeritud otsustusprotsesse

Mis tahes ülaltoodud õiguste teostamiseks peate täitma privaatsusteatise punktis 12 sätestatud kohustused.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse, välja arvatud juhul, kui taotletakse ajapikendust.

 1. Teade Argentiina elanikele

Kooskõlas õigusaktiga Ley de Protección de Datos Personales 25.326 on teil õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, ajakohastamisele ja kustutamisele. Selleks, et teostada oma õigusi või oma õigust tühistada või esitada mis tahes kahtlus või kaebus seoses oma isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Käesolevaga teavitatakse teid, et on olemas võimalused piirata seda, kuidas me kasutame või avaldame teie isikuandmeid konkreetseks käsitlemiseks.

Vastame teile maksimaalselt 5 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse (teie isikuandmete kustutamise ja ajakohastamise taotluste korral), või maksimaalselt 10 päeva jooksul (oma isikuandmetega tutvumise taotluse korral).

 1. Teade Mehhiko elanikele

Ria México (määraletud allpool), mille asukoht võimaldab ära kuulata ja vastu võtta eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse eesmärgil tehtud teateid, mis on nimetatud punktis 22, ning kooskõlas õigusaktiga Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares („Mehhiko seadus“), selle regulatsioonide ja suunistega, teeb oma kasutajatele või võimalikele kasutajatele kui andmesubjektidele kättesaadavaks käesoleva privaatsusteatise enne isikuandmete kogumist, rangelt kooskõlas seaduslikkuse, nõusoleku, informatsiooni, kvaliteedi, eesmärgi, lojaalsuse, proportsionaalsuse ja vastutuse põhimõtetega, nagu nõutud Mehhiko seaduses.

Selleks, et osutada teenuseid raha ülekandjana Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito artikli 81-A Bis tähenduses, kogub Ria México isikuandmeid, kohaldumise korral, kooskõlas punktis 1 nimetatud õiguslike alustega ning seoses järgmiste eesmärkidega:

 1. Kontrollida, et Ria Méxicole esitatud hääletusvolitustes sisalduvad isikuandmed vastavad Instituto Nacional Electorali registris toodud andmetele.
 2. Kontrollida, et Ria Méxicole esitatud CURP andmed vastavad Registro Nacional de Poblaciónis toodud andmetele.

Lisaks ja kui see on vajalik selleks, et järgida üldsätete artikleid 4 ja 4 Bis, millele on viidatud õigusakti Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito artiklis 95 Bis, mis kohaldub raha ülekandjatele, kellele viidatakse sama õigusakti artiklis 81-A Bis („sätted“), on Ria México õiguslikult kohustatud küsima informatsiooni teie geograafilise asukoha kohta ning ka teie hääle salvestust ja näokujutist, et tuvastada oma kasutajad või võimalikud kasutajad silmast silma kohtumiseta ning küsida muid asjakohaseid andmeid, mida selgitatakse üksikasjalikult konkreetses vormis, mis on kättesaadav sätetega nõutud avalduses. Töötleme neid andmeid alati teie nõusoleku alusel.

Teil on õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, töötlemise tühistamisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele („ARCO õigused“); samamoodi on teil õigus igal ajal piirata või tühistada nõusolek, mille olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks, seaduses lubatud ulatuses. Selleks, et teostada oma ARCO õigusi või tühistada oma nõusolek või esitada mis tahes küsimusi või kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Vastame teile hiljemalt 20 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest ning see jõustub hiljemalt 15 päeva pärast seda, kui oleme teid oma vastusest teavitanud.

 1. Teade Tšiili elanikele

Kooskõlas õigusaktiga on teil on õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, töötlemise tühistamisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele („ARCO õigused“); samamoodi on teil õigus igal ajal tühistada nõusolek, mille olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks, seaduses lubatud ulatuses. Selleks, et teostada oma õigusi või oma õigust tühistada või esitada mis tahes kahtlus või kaebus seoses oma isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Käesolevaga teavitatakse teid, et on olemas võimalused piirata seda, kuidas me kasutame või avaldame teie isikuandmeid konkreetseks käsitlemiseks.

Vastame teile maksimaalselt 2 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade Malaisia elanikele

Kooskõlas 2010. aasta isikuandmete kaitse seadusega („isikuandmete kaitse seadus“), võivad kliendid esitada meile oma isikuandmeid mis tahes privaatsusteatise punktis 2 nimetatud eesmärkidel. Kui me töötleksime isikuandmeid mis tahes täiendaval eesmärgil, teavitame teid eelnevalt või küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Võite igal ajal teostada oma punktis 10 sätestatud õiguseid. Te võite ka oma nõusoleku tagasi võtta, välja arvatud juhul, kui töötlemistoiming on vajalik mis tahes juriidilise kohustuse täitmiseks või teile meie mis tahes teenuste osutamiseks. Võite esitada ka vastuväiteid töötlemisele, kui leiate, et need töötlemistoimingud võivad tekitada teile kahju või ebameeldivusi.

Vastame teile maksimaalselt 21 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega on RIA-l õigus küsida tasu mis tahes andmetega tutvumise taotluse töötlemise eest.

 1. Teade Uus-Meremaa elanikele

Kõigi Uus-Meremaa elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Vastame teile maksimaalselt 20 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade Austraalia elanikele

Kõigi Austraalia elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Võite meil paluda selgitada oma andmete põhimõtteid ning tavasid kooskõlas kohalduva õigusega.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade India elanikele

Kõigi India elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Lisaks võite teostada oma õigust andmete ülekantavusele ning õigust, et teie suhtes ei tehta automatiseeritud otsuseid, millel on õiguslik mõju, näiteks profileerimine, kui profileerimine ei ole vajalik meie teenuste osutamiseks teile.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Meie äriühingud teenuse kaupa

Vastutav töötleja on RIA, mida esindavad alltoodud äriühingud sõltuvalt riigist ja teenusest

Rahaülekannete teenused

Riik

Äriühing, millega ühendust võtta

(vastutav töötleja)

Kontaktandmed

Ühendkuningriik

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, Ühendkuningriik, W1U 7EU

Euroopa

(Digitaalne ja mobiil)

Ria Lithuania UAB

Upes g.22, Vilnius LT.08120 

Euroopa agendid

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Šveits

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201

Ameerika Ühendriigid

Continental Exchange Solutions, Inc.

6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA

Puerto Rico

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

 c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

 Ria Telecommunications of Canada Inc

1000, rue De La Gauchetière O (#2500)
Montréal (Québec) H3B 0A2

Mehhiko

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Tšiili

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401

Argentiina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED 
Sucursal de sociedad extranjera

República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Türgi

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL
MERSİS No: 0735085750500016

Malaisia

IME M SDN BHD

Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filipiinid

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

RIA kauplused ja valuutavahetuse teenused.

Riik

Äriühing, millega ühendust võtta

(vastutav töötleja)

Kontaktandmed

Itaalia

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153

Šveits

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Äriühingu registereeritud aadress on Langstrasse 192, 8005 Zürich

Prantsusmaa

Ria France S.A.S

1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France

Belgia

Ria Envia Belgium SPRL

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Saksamaa

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Rootsi

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Norra

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Taani

Ria Financial Services Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Võite alati esitada taotluse meie andmekaitseametnikule, saates e-kirja aadressile: dpo@euronetworldwide.com.

Ülemaailmne privaatsusteatis

Aprill 2022

Käesolev privaatsusteatis („privaatsusteatis“) selgitab, kuidas käsitame isikuandmeid („isikuandmed“), mis on seotud meie teenuste kasutamisega teie poolt kas kliendina, külastajana ja/või meie veebilehtede või mobiilirakenduste kasutajana või mis tahes muul viisil meiega suhtlemisel. Lisaks kirjeldame käesolevas privaatsusteatises, kas teie isikuandmeid jagatakse teiste isikutega ning privaatsuspõhimõtteid, mille oleme kehtestanud teie andmete kaitseks.

Privaatsusteatise uuenduste saamiseks soovitame teil regulaarselt üle vaadata ja kontrollida veebilehte/rakendust. Avaldame uuendatud versiooni veebilehel/rakenduses ning jätkates meiega asjaajamist, nõustute vastaval ajal kohalduva privaatsusteatisega.

Kes me oleme?

Oleme RIA, mis kuulub Euroneti ettevõtete kontserni.

Meie kontaktandme leiate siit.

Milliseid andmeid kogutakse?

Kogume ainult neid andmeid, mida vajame seaduse ja kohalike regulatsioonide kohaselt. Sealhulgas:

 • identifitseerimisandmed
 • finantsandmed
 • käitumisalane teave

Miks me andmeid kogume?

Kogume isikuandmeid konkreetsetel lepingulistel ja õiguslikel põhjustel.

Teie nõusolekul kogume ka andmeid, mis võimaldavad meil parandada meie platvormide kasutajakogemust.

Kui kaua RIA andmeid kogub?

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni neid on vaja, nagu see on nõutud seaduse ja/või kohalike regulatsioonidega. Teatud juhtudel võib õiguslikest nõuetest tuleneda pikem säilitamisperiood, kuid andmed kustutatakse, kui nõuded on täidetud.

Kellega me kliendiandmeid jagame?

Jagame kliendi isikuandmeid teiste Euronet kontserni ettevõtete, õigusasutuste ja partneritega, et täita oma regulatiivseid ja lepingulisi kohustusi.

Kus RIA teie isikuandmeid säilitab?

Säilitame isikuandmeid turvalistes asukohtades, kus on kehtestatud ranged turvameetmed.

Kui peame kliendi isikuandmeid edastama teistesse riikidesse, kohaldame kõiki vajalikke meetmeid, et täita juriidilisi kohustusi ning tagada nõuetekohane turvalisuse tase.

Millised on teie õigused?

Te olete oma isikuandmete omanik ning teil on seadusest tulenev õigus neid kontrollida. Võite nõuda kõiki oma õigusi igal ajal, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworldwide.com. Sõltuvalt teie riigist võivad kohalduda täiendavad õigused. Lisateabe saamiseks klikkige siin.

 • Juurdepääs teie andmetele ja nende elektrooniline koopia
 • Teie andmete parandamine
 • Teie andmete kustutamine (kui see on seadusega lubatud)
 • Töötlemise eesmärkide piiramine

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kogume ja miks?

Identifitseerimisandmed

Need võivad olla muu hulgas nimi, ametinimetus, elukoha ja/või äritegevuse aadress, e-post, telefoni- ja/või faksinumber ja muud kontaktandmed, sünnikuupäev, sugu, kujutised, allkiri, passi/viisa andmed, häälsalvestus ja ametlikud volitused. Kasutame kirjeldatud eesmärkidel ainult rangelt vajalikke identifitseerimisandmeid.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Teenuste osutamine.

Lepinguline kohustus

Uudiskiri ja turunduseesmärgid

Nõusolek

Turu-uuring ja kliendi tagasiside: mis tahes informatsioon, mida meie kliendid vabatahtlikult meiega jagavad oma kogemuse kohta meie toodete ja teenuste kasutamisel.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Klienditeenindus: jälgime ja salvestame (automatiseeritult või transkriptsioonidega) oma telefonikõnesid, e-kirju ja kiirsõnumite vestlusi oma klientidega. Kasutame nende kõnede transkriptsioone, et kinnitada juhiseid, mida olete meile andnud.

Lepinguline kohustus

Õigustatud huvi

Klientide kontode haldamine (registreerimine ja haldamine)

Lepingueelne/lepinguline kohustus

Vahenditele ja informatsioonile juurdepääsu nõudmine: meie kliendid võivad soovida saada juurdepääsu teatud vahenditele ja informatsioonile, mida rakenduses pakutakse, enne või pärast, kui nad otsustavad registreerida meie teenuste, sealhulgas meie välisvaluuta ja makseteenuse kasutamiseks.

Lepingueelne/lepinguline kohustus

Profileerimine: kasutame kõiki oma kliendiandmeid isiklike harjumuste mõõtmiseks ja hindamiseks ainult automatiseeritud töötlemise alusel, et pakkuda klientidele rohkem isikustatud teenust.

Nõusolek

Fotod või videod, mida kliendid võivad olla salvestanud ja meiega jaganud.

Nõusolek

Osalemine üritustel ja loosides: meie klientidel võib olla soov osaleda meie korraldatud üritustel või konkreetsetes loosides.

Nõusolek

Lepinguline kohustus

Kirjavahetus, sealhulgas e-kirjad, faksid ja mis tahes elektrooniline suhtlus koos ülevaatega nende kontost. Säilitame ka kliendi teenuskirjasid ja muud meie ja mis tahes Euronet kontserni ettevõtte ning meie partnerite ja tarnijate vahelist suhtlust.

Õigustatud huvi

Lepinguline kohustus

Krediidivõime kontroll. Kasutame meile esitatud identifitseerimisandmeid ja majandusandmeid krediidivõime kontrolli tegemiseks, et osutada teile meie teenuseid/tooteid vastavalt teie majandusvõimekusele.

Õigustatud huvi

Finantsandmed

Kogume teie isiklikke finantsandmeid, kui registreerute kliendiks. Kogume finantsandmeid, näiteks pangakontod, finantsaruanded, ülekande põhjus, amet või muu dokumentatsioon, et näidata nende vahendite päritolu, mida soovite üle kanda (sarnaselt palgalehega), selleks et teile oma teenuseid osutada.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete kasutamise õiguslik alus

Teenuste osutamine

Lepinguline kohustus

Rahapesu tõkestamine

Juriidiline kohustus

Terrorismi rahastamise ja kuritegeliku tegevuse tõkestamine

Juriidiline kohustus

Teie konto haldamine

Lepinguline kohustus

Õiguslik profileerimine krediidiaruannete jaoks

Õigustatud huvi

Käitumisalane ja tehniline teave

Külastajate IP-aadressid, käitumisalane teave (selleks, et mõista, kuidas te käitute meie toodete ja teenuste kasutamisel), brauseri tüüp ja versioon, ajatsooni seadistused, ekraani resolutsiooni seadistused, brauseri plugina tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm.

Lugege meie küpsiste põhimõtteid siin

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et mõõta meie veebilehe ja teenuste kasutamist, sealhulgas külastuste arv, veebilehel ja rakenduses veedetud keskmine aeg, vaadatud leheküljed, lehekülje kasutamise andmed (näiteks kerimine, klikid ja hiire liigutamine) jne ning selleks, et parandada sisu, mida oma klientidele pakume.

Õigustatud huvi

Selleks, et veebilehte hallata ning sisemisteks tegevusteks, sealhulgas diagnostika, andmeanalüüsi, testimise, teadustöö, statistika ja uuringute eesmärgil.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Osana meie jõupingutustest hoida veebileht turvalise ja kaitstuna.

Nõusolek

Õigustatud huvi

Selleks, et mõõta meie e-kirjade mõju.

Nõusolek

Anonüümne profileerimine: võime kombineerida kogutud andmeid, et parandada kliendikogemust meie teenuste paremaks kasutamiseks.

Õigustatud huvi

Asukoht

Võime koguda teavet teie asukoha kohta, kui kasutate meie teenuseid.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et pakkuda oma klientidele nende asukoha järgi kohandatud kogemust rakenduses, näiteks kuvada vastavas asukohas kohalikku valuutat.

Nõusolek

Juriidiline kohustus

Videovalve

Kujutis, video- ja häälsalvestised.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Võime kasutada videovalvet, et tagada klientide ohutus oma kauplustes või kontorites.

Avalik huvi

Õigustatud huvi

Biomeetrilised andmed.

Kujutis, videosalvestis ja näo skaneering. Kui me töötleme millalgi mis tahes täiendavaid biomeetrilisi andmeid, teavitatakse teid sellest eelnevalt ning mitte ühelgi juhul ei töötle me selliseid isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Selleks, et tuvastada teie isikusamasus meie rakenduses ja veebilehel registreerumisel või mis tahes muul ajal meie teenuste kasutamisel.

Nõusolek

Tehingu andmed

Kogume isikuandmeid, näiteks tegeliku kasusaaja andmed, pangakonto andmed, kontaktandmed, raha saatmise sihtkoht ja panga eelistused. Sõltuvalt kohalikest regulatsioonidest kogume andmeid, nagu näiteks amet, suhe tegeliku kasusaajaga, ülekande põhjus ja täiendav dokumentatsioon, et näidata vahendite päritolu.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Tehingu tegemine

Lepinguline kohustus

Selleks, et esitada nõuetele vastavuse informatsiooni tehingu tegemisel

Juriidiline kohustus

Tundlikud isikuandmed

Võime koguda ja töödelda tundlikke isikuandmeid (või muid „isikuandmete eriliike“), näiteks andmed teie füüsilise või vaimse tervise või seisundi kohta, selleks, et täita kohalduvaid juriidilisiid või regulatiivseid kohustusi.

Teie isikuandmete töötlemise põhjus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Juriidiliste ja vastavuskohustuste täitmiseks

Juriidiline kohustus

Avalikes huvides teie majanduslike huvide kaitseks

Tuvastamist mittevõimaldavad andmed

Võimalusel kasutame isikuandmete asemel andmeid, mis ei võimalda teid otseselt tuvastada (näiteks anonüümsed demograafilised ja kasutusandmed). Neid tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid võidakse kasutada, et tõhustada meie sisemisi protsesse või teenuste osutamist, ilma teie täiendava teavitamiseta. 

Võime kasutada koondandmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenuste hindamiseks ja parandamiseks ning meie teenuste liikluse analüüsimiseks.

 1. Teie isikuandmete õigsus 

Oleme seadnud eesmärgiks hoida teie isikuandmed õige ja ajakohastatuna. Sel eesmärgil kohaldame mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete õigsus, tagades, et viimased saadud isikuandmed on õigesti salvestatud ning vajadusel teeme regulaarseid kontrolle, et hoida kõik teie isikuandmed ajakohastatuna.

Kui märkate, et teie isikuandmed ei ole õiged, võite teostada oma õigust isikuandmete parandamisele, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworldwide.com.

 1. Elektrooniline tunne oma klienti protsess

Meie teenuste kasutamiseks peate olema registreerunud. Registreerumiseks kasutatakse e-KYC (elektrooniline „tunne oma klienti“) meetodit.

Nagu punktis 1 öeldud, võime kasutada biomeetrilisi andmeid (kui see on seadusega lubatud), et teid tuvastada ning kontrollida mis tahes dokumente, mida olete meie süsteemi üles laadinud oma konto loomiseks. Võime seda süsteemi kasutada ka kõigi oma juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kui tahate registreeruda, kuid ei soovi e-KYC lahendust kasutada, võite ühendust võtta klienditeenindusega, et nad saaksid teie liitumist abistada. 

 1. Õigustatud huvi

Kui kasutame kliendi isikuandmeid oma õigustatud huvides, teeme kõik jõupingutused, et meie huvid vastaksid teie huvidele, nii et teie isikuandmeid kasutatakse ainult vastavates seadustes lubatud viisil või juhul, kui sellel ei ole kahjulikku mõju teie õigustele. Taotluse korral võivad kliendid nõuda informatsiooni mis tahes õigustatud huvi alusel tehtava töötlemise kohta.

 1. Kui kaua RIA teie isikuandmeid säilitab?

Isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ning neile kohalduvad erinevad eeskirjad ja regulatsioonid. Neid säilitatakse seni, kuni see on vajalik, et pakkuda klientidele teenuseid, mida nad on soovinud, ning täita kohalduvaid juriidilisi, raamatupidamis- või aruandluskohustusi. Näiteks:

 • Õiguslikud ja regulatiivsed nõuded: teie isikuandmeid hoitakse seni, kuni see on vajalik kõigi meie õiguslike kohustuste täitmiseks.
 • Klienditeenindus (kliendisuhte haldamine, kaebuste lahendamine jne): hoiame teie isikuandmeid seni, kuni olete meie klient.
 • Turundus: töötleme teie isikuandmeid turunduse eesmärkidel seni, kuni te pole palunud sellest loobuda privaatsusteatise punkti 8 kohaselt.
 • Lepinguline kohustus: hoiame isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal. Kliendid võivad ühendust võtta meie Euronet kontserni andmekaitseametnikuga, et saada koopia meie andmete säilitamise põhimõtetest, mis võivad erineda vastavalt kohalduvale õigusele ning konkreetsetele ärivajadustele vastavas riigis.

 1. Kas RIA jagab minu isikuandmeid teiste isikutega?

Euronet kontsern

Jagame kliendi isikuandmeid Euroneti ja Euroneti kontserni sidusettevõtjatega selleks, et täita kontserni kohustusi.

Euroneti, Euronet kontserni kuuluvat ettevõtet või mis tahes nende vastavaid varasid hõlmava müügi, omandamise, ühinemise või reorganiseerimise tulemusena võime kliendi isikuandmeid edastada kolmandale isikule. Sealjuures kohaldame mõistlikke meetmeid, et tagada nende informatsiooni piisav kaitse.

Juriidiline kohustus

Lepinguline kohustus

Kolmandast isikust teenuseosutajad

Kolmandast isikust teenuseosutajad teatud teenuste osade haldamiseks, võimaldamiseks või soodustamiseks

Juriidiline kohustus

Vastavuskontrolli (e-KYC) ning pettuste ennetamise teenuse pakkujad

Kommunikatsiooni, taristu ja täitmise pakkujad, sealhulgas teenused ja süsteemid, mis võimaldavad tehingu töötlemist

Lepinguline kohustus

Meie teenuste osutamise teatud taseme säilitamiseks (hooldus, turvalisus ja tugi)

Andmete analüüs turunduse, tegevuste täiustamise ja meie vastavus- ja pettuste vastaste süsteemide tõhustamise eesmärkidel

Õigustatud huvi

Juriidiline kohustus

Meie teenuste reklaamimine turunduskampaaniatega

Nõusolek

Selleks, et isikustada digiteenustes edastatavat reklaami ning kohandada seda kliendi eelistustele

Õigusorganid ja reguleerivad organid

Peame teie isikuandmeid avaldama ametiasutustele. Lisaks avaldame teie isikuandmeid ametiasutustele, kui avaldamine on vajalik selleks, et isik tuvastada, temaga ühendust võtta või algatada tema vastu õigustoiming, kui see isik võib tekitada kahju või mõjutada RIA, teenuste või teie õiguseid või vara

Juriidiline kohustus

Strateegilised partnerid

Jagame teie isikuandmeid strateegiliste partneritega, kui see on nõutud seadusega, et saaksime teile oma teenuseid osutada.

Õigustatud huvi

Professionaalsed partnerid

Jagame teie isikuandmeid nõunike, advokaatide, konsultantide, audiitorite, turundusteenuste või raamatupidajatega selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi ning osutada meie teenuseid vastavalt teie ootustele ja meie lepingulistele kohustustele ja parimatele tavadele.

Õigustatud huvi

 1. Alaealised

Me ei osuta vahetult teenuseid alla 18-aastastele lastele ega kogu ennetavalt nende isikuandmeid. Kui olete alla 18-aastane, palun ärge kasutage lehekülgi või pakkumisi ega jagage meiega isikuandmeid. Kui saate teada, et alla 18-aastane isik on ebaseaduslikult esitanud meile isikuandmeid, võtke palun meiega ühendust aadressil dpo@euronetworldwide.com.

 1. Andmete turvalisus

Oleme võtnud eesmärgiks kaitsta kliendi isikuandmeid ning oleme kehtestanud äriliselt mõistlikud ja asjakohased turvameetmed, et hoida ära meile usaldatud andmete kaotsiminek, väärkasutamine ja muutmine. RIA üritab alati tagada, et teie isikuandmed on kaitstud kooskõlas rahvusvaheliste parimate tavadega. Täidame seda andmete turvalisuse eesmärki, rakendades asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja halduslikke meetmeid, et tagada ja kaitsta teie isikuandmeid.

Selleks, et kaitsta meie süsteeme ebaseadusliku juurdepääsu vastu, kasutame turvalisi tipptasemel füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mida pidevalt täiustatakse, et tagada kõrgeim turvalisuse tase kooskõlas rahvusvaheliste parimate tavadega ja kulutõhusus vastavalt töödeldud isikuandmetele. Kõiki isikuandmeid hoitakse turvalises asukohas, mis on kaitstud tulemüüride ja muude arenenud turvamehhanismidega, millele on piiratud administratiivne juurdepääs.

Töötajatele, kellel on juurdepääs teie andmetele ja sellele, kuidas neid töödeldakse, on lepinguliselt siduv kohustus hoida teie andmed salajased ning järgida privaatsuspõhimõtteid, mille oleme oma organisatsioonis kehtestanud.

Kuigi meie eesmärk vastata on kõrgeimatele andmekaitse standarditele, kohaldades tööstusstandarditele vastavaid meetmeid teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks, ei ole ükski turvasüsteem täiesti veatu või läbitungimatu. Seetõttu ei saa me garanteerida (ega garanteeri), et teie isikuandmed on täielikult kaitstud.

 1. Profileerimine ja automatiseeritud otsustusprotsess

Selgesõnalise heakskiidu korral pakume teile individuaalselt kohandatud informatsiooni ja nõuandeid meie toodete ja teenuste kohta.  Tegeleme andmeanalüüsiga, kasutades kolmandaid isikuid, et suunata teile asjakohased teated ja reklaamid, sealhulgas kutsed eksklusiivsetele kliendiüritustele, millest võiksite meie arvates olla huvitatud, ning soovitused toodete ja teenuste kohta, mis meie meelest võiksid teile sobida.

Teatud juhtudel kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi ja profileerimist, kui see on lubatud seadustega ja vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks automatiseeritud luba rahaülekandeteenusteks. Profileerimise ja automatiseeritud otsustusprotsessi õiguslik alus on õigustatud huvi.

Teeme automatiseeritud otsuseid ka sellistes protsessides, nagu tehinguseire, et tõkestada pettuseid kooskõlas õiguslike nõuetega, mis on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamise ja finantsteenustega. Teil on õigus nõuda, et teie suhtes ei tehta täielikult automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profileerimist, kui sellisel otsustusprotsessil on teile õiguslik või muu sarnane mõju. See õigus ei kohaldu, kui otsustusprotsess on vajalik, et sõlmida või täita teie lepingut, kui otsustusprotsess on lubatud kohalduvate andmekaitseseadustega või oleme saanud teie selgesõnalise nõusoleku.

 

 1. Turundus ja reklaam

Kolmandatest isikutest reklaamijad pakuvad reklaame, mida kuvatakse meie veebilehel, meie rakenduses või mujal meie teenustes. Kolmandatest isikutest reklaamijatel ei ole juurdepääsu mis tahes informatsioonile, mis meie kliendid on meile otse andnud. Enamasti kasutavad reklaamijad küpsisteid või mõnda muud veebi-/rakenduspõhist mehhanismi, et hinnata, millised reklaamid võivad teile huvitavad olla. Me ei paigalda „sihistusküpsiseid“ ega võimalda „sihistamist“ ja „asukohta“ teie süsteemi kohta ilma teie nõusolekuta.

Kui olete andnud oma nõusoleku, nõustudes sihistusküpsistega veebilehel või lubanud rakenduses sihistamise, võime kasutada kolmandaid isikuid selle tegemiseks (uuesti turustamise ja sarnase kasutajaskonna funktsioonid).

Kolmandatele isikutele ei kohaldu meie privaatsusteatis. Selleks, et mõista nende teatiste privaatsuspõhimõtteid, peaksite külastama nende veebilehte. Leiate kõik kolmandad isikud, kes võivad kasutada sihistamiseks küpsiseid, meie küpsiste põhimõtetes.

Võime teiega aeg-ajalt ühendust võtta (e-kirja, SMS-i, kirja või telefoni teel vastavalt vajadusele ja teie konkreetsetele juhistele) ning kui see on nõutud, juhul, kui olete meile andnud oma selgesõnalise nõusoleku pakkuda oma teenuste kohta suunatud turundust. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressile dpo@euronetworlwide.com  või järgides juhiseid, mis on teile saadetud turunduse e-kirjas.

 1. E-kirja hindamine

Võime kasutada oma turunduse e-kirjades piksleid, et teada saada, kas ja kui mitu korda meie e-kirjasid avatakse ning kontrollida mis tahes klikke e-kirjas sisalduvatele linkidele või reklaamidele.  Sellist informatsiooni võidakse kasutada muu hulgas selleks, et:

 • saada teada, millised meie e-kirjad on kasutajate meelest huvitavamad;
 • määrata, kuidas kasutajad meie toodete ja teenustega tegutsevad ja neid kasutavad;
 • teavitada meie reklaamijaid (koondinfoga), kui palju kasutajaid on reklaamidel klikkinud;
 • saada teada, millises piirkonnas meie kasutajaskond asub.

 1. Millised on minu õigused?

Kliendid võivad soovida tutvuda oma isikuandmetega, neid ajakohastada, muuta või kustutada. Sõltuvalt teie riigist võivad teil olla erinevad õigused. Kuid sõltumata teie riigist, saate igal ajal teostada järgmisi õigusi:

 • õigus tutvuda mis tahes isikuandmetega („subjekti juurdepääsu taotlus“). Oma isikuandmetega tutvumise õiguse teostamisel võite meilt küsida kõigi isikuandmete kohta, mida teie kohta hoiame, töötlemistegevuste kohta, mida teie isikuandmetega teeme, teie isikuandmete saajaid, erinevate isikuandmete kategooriate kohta, kui kaua me teie isikuandmeid töötleme ning kas teie isikuandmete suhtes toimub automatiseeritud otsustusprotsesse;

 • õigus taotleda mis tahes ebaõigete isikuandmete parandamist, mis meil võivad teie kohta olla. Kui olete muutnud oma e-postiaadressi või näete, et teie isikuandmetes on kirjavigu, võite teostada oma õigust isikuandmeid muuta;

 • õigus taotleda mis tahes isikuandmete, mis meil võivad teie kohta olla, kustutamist. Kui te ei soovi enam saada meilt uudiseid või ei taha enam jätkata meie teenuste kasutamist, võite paluda meil kustutada mis tahes isikuandmed, mis meil teie kohta on. Palun võtke teatavaks, et võime teie isikuandmeid säilitada selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi. Teie isikuandmeid ei kasutata aga mis tahes muudel eesmärkidel.

Klientidel on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele või kohtutele, kui leiate, et ei ole täitnud oma privaatsusteatisest või kohalduvast õigusest tulenevaid kohustusi. Soovitame klientidel meid teavitada mis tahes kaebustest, mis neil võivad olla, ka siis, kui see pole nõutud, ning me vastame kooskõlas oma kaebuste lahendamise korrale.

Vastame teie taotlusele niipea kui võimalik ning alati kohalduvas õiguses sätestatud aja jooksul.

Kohalduvate õigustega tutvumiseks ning selleks, et määrata täpselt, mis aja jooksul me peame teie taotlusele vastama, lugege palun alltoodud vastavat residentide jagu.

Oma õiguste teostamiseks peate saatma e-kirja aadressile dpo@euronetworlwide.com. Teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks ja turvalisuse tagamiseks kohaldame meetmeid, et tuvastada teie isikusamasus ja/või võime paluda teil esitada teisi andmeid enne, kui anname teile juurdepääsu oma isikuandmetele või muudame neid. Kui see on nõutud ja meil ei ole koopiat teie ID-kaardist või mis tahes muust õiguslikust kehtivast isikut tõendavast dokumendist, ei saame teie taotlusele vastata.

 1. Eraelu puutumatust puudutavate kaebuste lahendamise kord

Klientidel on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele või kohtutele, kui leiate, et me ei ole täitnud oma privaatsusteatisest või kohalduvast õigusest tulenevaid kohustusi.

RIA jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsusteatist igal ajal ning avaldab teavituse vastavate muudatuste kohta RIA veebilehel või mis tahes muul viisil, mida RIA peab sobivaks.

 1. Teavitus California residentidele

Käesoleva täiendava avalduse eesmärk on täita California tarbijate eraelu puutumatuse seaduse (California Consumer Privacy Act (CCPA)) nõudeid ning seda tuleb lugeda koostoimes privaatsusteatisega.

Klientidel, kes elavad Californias, on õigus:

 • taotleda ja saada informatsiooni meie isikuandmete kogumise toimingute kohta eelneva 12 kuu jooksul, sealhulgas isikuandmete kategooriad, mida kogume, sellise informatsiooni allikate kategooriad, meie äriline eesmärk selle informatsiooni kogumiseks või jagamiseks ning kolmandate isikute kategooriad, kellega seda informatsiooni jagame;
 • taotleda ja saada koopia isikuandmetest, mida oleme kogunud nende kohta eelneva 12 kuu jooksul;
 • taotleda ja saada informatsiooni meie infojagamise toimingute kohta eelneva 12 kuu jooksul, sealhulgas loetelu müüdud isikuandmete kategooriatest koos kolmandast isikutest saajate kategooriaga ning loetelu isikuandmete kategooriatest, mida oleme avaldanud ärilisel eesmärgil;
 • taotleda, et me ei müüks neid puudutavaid isikuandmeid (me ei müü teie isikuandmeid) ning
 • taotleda, et me kustutaksime (ja annaksime oma teenuseosutajatele korralduse kustutada) nende isikuandmed, teatud eranditega.

CCPA tähenduses on isikuandmed informatsioon, mis tuvastab konkreetse California elaniku või majapidamise, on nendega seotud, kirjeldab neid, mida saab nendega siduda või mida võiks mõistlikult otseselt või kaudselt nendega seostada.

Informatsiooni avaldamise taotluse esitamiseks võivad California elanikud meiega ühendust võtta: 

  1. tasuta telefoninumbril: 1-877-932-6640
  2. e-posti teel: dpo@euronetworldwide.com 

Võime paluda teil esitada allkirjastatud vande all tehtud avalduse, et olete isik, kelle väidate end olevat. Kinnitame teie taotluse kättesaamist kümne (10) päeva jooksul ning üritame vastata neljakümne viie (45) päeva jooksul alates teie taotluse kättesaamisest, kuid juhul, kui vajame rohkem aega (kuni täiendavad nelikümmend viis päeva), teavitame teid lisaaja vajadusest. Me ei saa teie taotlusele vastata või anda teile isikuandmeid, kui me ei saa tuvastada teie isikusamasust ning kinnitada, et isikuandmed on teiega seotud.

Võite esitada taotluse informatsiooni saamiseks meie infokogumise toimingute, teid puudutava kogutud informatsiooni või meie jagamistoimingute kohta kuni kaks korda 12 kuu jooksul.

Kui esitate taotluse saada koopia isikuandmetest, mida oleme kogunud 12 kuu jooksul enne teie taotlust, üritame esitada informatsiooni kasutusvalmis formaadis, sealhulgas saates teile postiga paberil koopia või saates teile elektroonilise koopia teie registreeritud kontole, kui teil on meie juures registreeritud konto.

Kui esitate taotluse kustutada oma andmed, lubab California õigus meil säilitada teatud andmeid ning seda teatud tingimustel mitte kustutada (st tehingu, turvaintsidentide, pettuse jms seotud andmed).  Näiteks ei ole me kohustatud täitma taotlust kustutada andmeid, kui vajame andmeid, et teie jaoks tehing lõpule viia või muul viisil lepingut täita; et tuvastada turvaintsidente, pettust või ebaseaduslikku tegevust, nende vastu kaitsta ja nende kohta süüdistus esitada; kasutada andmeid ainult ettevõttesiseselt viisil, mis on mõistlikult kooskõlas teie kui meie kliendi ootustega (näiteks müügiandmete säilitamine) ning et täita juriidilisi kohustusi. Kui saame teilt sellise taotluse, teavitame kõiki teenuseosutajaid, keda oleme kasutanud, et ka nemad kustutaksid teie andmed.

Me ei diskrimineeri teid, kui olete mis tahes eeltoodud õiguseid teostanud.  

Me ei müü teie andmeid rahalise tasu eest ning me ei avalda teie andmeid muu tasu eest.  Kui tulevikus sõlmime kokkuleppeid, mis CCPA tähenduses vastavad „müügi“ mõiste definitsioonile, uuendame käesolevat privaatsusteavitust ning meie CCPA järgimist.

Võite esitada taotluse isiku kaudu, kellel on ametlik volikiri.  Vastasel juhul võite esitada taotluse volitatud agendi kaudu ainult juhul, kui (1) annate volitatud agendile kirjaliku loa taotluse esitamiseks ning (2) tuvastate otse meie juures oma isikusamasuse.  Palume agendil esitada meile tõendi, et teda on volitatud teie nimel taotlusi esitama.

Viimase 12 kuu jooksul oleme kogunud järgmisi andmete kategooriaid loetletud allikatest, kasutanud neid loetletud ärilistel eesmärkidel ning jaganud neid loetletud kolmandate isikute kategooriatega.  Andmete kategooriad sisaldavad andmeid, mida kogume oma veebilehe külastajatelt, registreeritud kasutajatelt, töötajatelt, müüjatelt, tarnijatelt ja mis tahes muudelt isikutelt, kes meiega veebis või veebiväliselt suhtleb. Kõigi isikute kohta ei koguta kõiki andmeid.  Näiteks kogume erinevat informatsiooni tööle kandideerijatelt või müüjatelt või klientidelt. 

Kogutud andmete kategooriad

Allikas

Kasutamise äriline eesmärk

Informatsiooni saavate kolmandate isikute kategooriad 

Identifikaatorid (nimi, alias, postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber, faksinumber, konto nimi, sotsiaalkindlustusnumber, juhiloa number, passi number, kordumatu tuvastamistunnus, IP-aadress)

 • Isikud, kes meile andmeid esitavad.

 • andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt

 

 • andmed, mida võime saada

kolmandast isikust turundus- ja andmepartneritelt.

 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;  
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Tundlikud andmed (nimi koos finantskontoga, meditsiiniline, tervise ja tervisekindlustuse andmed, kasutajatunnus ja salasõna)

 • Isikud, kes andmeid esitavad.
 • tööle kandideerimise avaldused; 
 • töötajad.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö; kvaliteedikontroll.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted; 
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Äriline informatsioon

(tehingute ajalugu, ostetud, saadud või kaalutud tooted/teenused, toote-eelistused)

 • Isikud, kes andmeid esitavad; 
 • andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt;
 • andmed, mida võime saada

kolmandast isikust turundus- ja andmepartneritelt.

 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;

 

 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid), 
 • sidusettevõtted; 
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Elektroonilise võrgu kasutamine (brauseri või otsingu ajalugu, veebilehe kasutamine, reklaamide mõju)

 

 • Andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine; sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;

reklaamide kohandamine.

 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid); 
 • sidusettevõtted; valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Audio, video või sarnased andmed (klienditeeninduse kõned, turvaseire)

 • Isikud, kes andmeid esitavad;
 • informatsioon, mida kogume turvalisuse eesmärkidel.
 • Tehingutega seotud auditid; 
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted; 
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

 

Geograafiline asukoht

 • Andmed, mida kogume automaatselt lehe külastajatelt
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;

reklaamide kohandamine.

 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 •  valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted.

Ametialane, hariduslik või töösuhtega seotud informatsioon

 • Isikute esitatud andmed;
 • kolmandatelt isikutelt saadud andmed seoses müügi või töösuhte staatuse või avaldustega;
 •  andmed, mida jälgime seoses müügi või töösuhte järelevalvega.
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • reklaamide kohandamine.
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Eeltoodust tuletamine (eelistused, omadused, käitumine, suhtumine, võimed jne)

 • Siseanalüütika
 • Tehingutega seotud auditid;
 • turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine;
 • toimimise tõrkeanalüüs / vigade parandamine;
 • reklaamide kohandamine.
 • teile teenuste osutamine;
 • sisemine teadus- ja arendustöö;
 • kvaliteedikontroll;
 • reklaamide kohandamine.
 • Teenuseosutajad (näiteks maksete töötlejad, postkontorid, turunduspartnerid, tarnepartnerid, töötajate soodustuste partnerid);
 • sidusettevõtted;
 • valitsuse reguleerivad organid;
 • õiguskaitseorganid;
 • strateegiliselt seotud ettevõtted;

Biomeetrilised andmed

 • Ei koguta
 • Ei koguta
 • Ei koguta

Kaitstud klassifitseerimisalane teave (rass, sugu, etniline päritolu, religioon)

 • Ei koguta
 • Ei koguta
 • Ei koguta

* Täpsemalt on ärilised eesmärgid muu hulgas:

1. Teile teenuste osutamine:

 • hallata või muul viisil täita oma kohustusi seoses mis tahes lepingutega, mille pool me oleme;
 • aidata teil tehing või korraldus lõpule viia;
 • võimaldada saadetiste jälgimist;
 • koostada ja töödelda arveid;
 • vastata päringutele või taotlustele ja osutada teenuseid ja tuge;
 • tagada müügijärgne kliendisuhte haldus;
 • luua ja hallata meie kliendikontosid
 • teavitada teid muudatustest meie teenustes ja toodetes;
 • hallata mis tahes reklaame, võistlusi, uuringuid või konkursse;
 • anda teile informatsiooni oma toodete ja teenuste kohta,
 • pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid isikustatud viisil, näiteks võime anda soovitusi, tuginedes teie varasematele taotlustele, et te leiaksite kiiremini sobivad tooted ja teenused.

2. Tehingutega seotud auditid, sisemine teadus- ja arendustöö:

 • tagada sisemine ärihaldus ja -tegevused, sealhulgas veaotsing, lehe kohandamine, täiendamine või arendamine, testimine, teadustöö, meie lehtede haldus ja käitamine ning andmete analüüs;
 • luua tooteid ja teenuseid, mis võivad vastata teie vajadustele;
 • mõõta turundusalgatuste, reklaamide ja meie nimel teise ettevõtte poolt pakutavate veebilehtede toimet.

3. Turvalisusega seotud tuvastamine, kaitse ja rakendamine; toimimise tõrkeanalüüs, vigade parandamine:

 • osa meie jõupingutustest hoida meie lehed turvalise ja kaitstuna.
 • tagada teie konto ja meie äritegevuse turvalisus, ennetada või tuvastada pettust, pahatahtlikku tegevust või meie lehtede kuritarvitamist, näiteks nõudes informatsiooni kontrollimist, et lähtestada teie konto salasõna (kui see kohaldub);
 • tagada meie valduste füüsiline turvalisus jälgides videojärelevalve kujutisi;
 • lahendada vaidlusi, kaitsta enda, oma kasutajate või teiste õigusi, turvalisust ja huvisid ning täita oma juriidilisi kohustusi.

4. Kvaliteedikontroll:

 • jälgida kvaliteedikontrolli ning tagada oma juriidiliste kohustuste, eeskirjade ja korralduste, põhimõtete ja kordade täitmist,
 • arendada ja täiendada oma tooteid ja teenuseid, näiteks uurides lehtede ja erinevate alalehtede külastusi, konkreetsete toodete ja teenuste nõudlust ning kasutajate kommentaare.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks: kui teil on küsimusi meie privaatsusteatise ja -tavade kohta, võtke palun meiega ühendust, kasutades privaatsusteatise jaos „kes me oleme“ toodud kontaktandmeid.

 1. Teade Euroopa (EMP) elanikele

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega („üldmäärus“) saavad kõik Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanikud teostada järgmisi õigusi:

 • õigus teabele
 • õigus tutvuda andmetega
 • õigus andmete parandamisele
 • õigus andmete kustutamisele
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
 • õigus andmete ülekantavusele
 • õigus vastuväiteid esitada
 • õigus vältida automatiseeritud otsustusprotsesse

Mis tahes ülaltoodud õiguste teostamiseks peate täitma privaatsusteatise punktis 12 sätestatud kohustused.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse, välja arvatud juhul, kui taotletakse ajapikendust.

 1. Teade Argentiina elanikele

Kooskõlas õigusaktiga Ley de Protección de Datos Personales 25.326 on teil õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, ajakohastamisele ja kustutamisele. Selleks, et teostada oma õigusi või oma õigust tühistada või esitada mis tahes kahtlus või kaebus seoses oma isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Käesolevaga teavitatakse teid, et on olemas võimalused piirata seda, kuidas me kasutame või avaldame teie isikuandmeid konkreetseks käsitlemiseks.

Vastame teile maksimaalselt 5 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse (teie isikuandmete kustutamise ja ajakohastamise taotluste korral), või maksimaalselt 10 päeva jooksul (oma isikuandmetega tutvumise taotluse korral).

 1. Teade Mehhiko elanikele

Ria México (määraletud allpool), mille asukoht võimaldab ära kuulata ja vastu võtta eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse eesmärgil tehtud teateid, mis on nimetatud punktis 22, ning kooskõlas õigusaktiga Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares („Mehhiko seadus“), selle regulatsioonide ja suunistega, teeb oma kasutajatele või võimalikele kasutajatele kui andmesubjektidele kättesaadavaks käesoleva privaatsusteatise enne isikuandmete kogumist, rangelt kooskõlas seaduslikkuse, nõusoleku, informatsiooni, kvaliteedi, eesmärgi, lojaalsuse, proportsionaalsuse ja vastutuse põhimõtetega, nagu nõutud Mehhiko seaduses.

Selleks, et osutada teenuseid raha ülekandjana Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito artikli 81-A Bis tähenduses, kogub Ria México isikuandmeid, kohaldumise korral, kooskõlas punktis 1 nimetatud õiguslike alustega ning seoses järgmiste eesmärkidega:

 1. Kontrollida, et Ria Méxicole esitatud hääletusvolitustes sisalduvad isikuandmed vastavad Instituto Nacional Electorali registris toodud andmetele.
 2. Kontrollida, et Ria Méxicole esitatud CURP andmed vastavad Registro Nacional de Poblaciónis toodud andmetele.

Lisaks ja kui see on vajalik selleks, et järgida üldsätete artikleid 4 ja 4 Bis, millele on viidatud õigusakti Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito artiklis 95 Bis, mis kohaldub raha ülekandjatele, kellele viidatakse sama õigusakti artiklis 81-A Bis („sätted“), on Ria México õiguslikult kohustatud küsima informatsiooni teie geograafilise asukoha kohta ning ka teie hääle salvestust ja näokujutist, et tuvastada oma kasutajad või võimalikud kasutajad silmast silma kohtumiseta ning küsida muid asjakohaseid andmeid, mida selgitatakse üksikasjalikult konkreetses vormis, mis on kättesaadav sätetega nõutud avalduses. Töötleme neid andmeid alati teie nõusoleku alusel.

Teil on õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, töötlemise tühistamisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele („ARCO õigused“); samamoodi on teil õigus igal ajal piirata või tühistada nõusolek, mille olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks, seaduses lubatud ulatuses. Selleks, et teostada oma ARCO õigusi või tühistada oma nõusolek või esitada mis tahes küsimusi või kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Vastame teile hiljemalt 20 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest ning see jõustub hiljemalt 15 päeva pärast seda, kui oleme teid oma vastusest teavitanud.

 1. Teade Tšiili elanikele

Kooskõlas õigusaktiga on teil on õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, töötlemise tühistamisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele („ARCO õigused“); samamoodi on teil õigus igal ajal tühistada nõusolek, mille olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks, seaduses lubatud ulatuses. Selleks, et teostada oma õigusi või oma õigust tühistada või esitada mis tahes kahtlus või kaebus seoses oma isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust aadressil dpo@euronetworlwide.com, järgides punktis 12 toodud juhiseid.

Käesolevaga teavitatakse teid, et on olemas võimalused piirata seda, kuidas me kasutame või avaldame teie isikuandmeid konkreetseks käsitlemiseks.

Vastame teile maksimaalselt 2 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade Malaisia elanikele

Kooskõlas 2010. aasta isikuandmete kaitse seadusega („isikuandmete kaitse seadus“), võivad kliendid esitada meile oma isikuandmeid mis tahes privaatsusteatise punktis 2 nimetatud eesmärkidel. Kui me töötleksime isikuandmeid mis tahes täiendaval eesmärgil, teavitame teid eelnevalt või küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Võite igal ajal teostada oma punktis 10 sätestatud õiguseid. Te võite ka oma nõusoleku tagasi võtta, välja arvatud juhul, kui töötlemistoiming on vajalik mis tahes juriidilise kohustuse täitmiseks või teile meie mis tahes teenuste osutamiseks. Võite esitada ka vastuväiteid töötlemisele, kui leiate, et need töötlemistoimingud võivad tekitada teile kahju või ebameeldivusi.

Vastame teile maksimaalselt 21 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega on RIA-l õigus küsida tasu mis tahes andmetega tutvumise taotluse töötlemise eest.

 1. Teade Uus-Meremaa elanikele

Kõigi Uus-Meremaa elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Vastame teile maksimaalselt 20 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade Austraalia elanikele

Kõigi Austraalia elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Võite meil paluda selgitada oma andmete põhimõtteid ning tavasid kooskõlas kohalduva õigusega.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Teade India elanikele

Kõigi India elanike õigused, mida võite teostada seoses isikuandmete töötlemisega, on punktis 12 loetletud õigused. Palun võtke teatavaks, et oma õiguste teostamiseks peate järgima eeltoodud punktis 12 sätestatud juhiseid.

Lisaks võite teostada oma õigust andmete ülekantavusele ning õigust, et teie suhtes ei tehta automatiseeritud otsuseid, millel on õiguslik mõju, näiteks profileerimine, kui profileerimine ei ole vajalik meie teenuste osutamiseks teile.

Vastame teile maksimaalselt 30 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie taotluse.

 1. Meie äriühingud teenuse kaupa

Vastutav töötleja on RIA, mida esindavad alltoodud äriühingud sõltuvalt riigist ja teenusest

Rahaülekannete teenused

Riik

Äriühing, millega ühendust võtta

(vastutav töötleja)

Kontaktandmed

Ühendkuningriik

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, Ühendkuningriik, W1U 7EU

Euroopa

(Digitaalne ja mobiil)

Ria Lithuania UAB

Upes g.22, Vilnius LT.08120 

Euroopa agendid

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Šveits

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201

Ameerika Ühendriigid

Continental Exchange Solutions, Inc.

6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA

Puerto Rico

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

 c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

 Ria Telecommunications of Canada Inc

1000, rue De La Gauchetière O (#2500)
Montréal (Québec) H3B 0A2

Mehhiko

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Tšiili

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401

Argentiina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED 
Sucursal de sociedad extranjera

República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Türgi

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL
MERSİS No: 0735085750500016

Malaisia

IME M SDN BHD

Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filipiinid

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

RIA kauplused ja valuutavahetuse teenused.

Riik

Äriühing, millega ühendust võtta

(vastutav töötleja)

Kontaktandmed

Itaalia

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153

Šveits

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Äriühingu registereeritud aadress on Langstrasse 192, 8005 Zürich

Prantsusmaa

Ria France S.A.S

1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France

Belgia

Ria Envia Belgium SPRL

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Saksamaa

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Rootsi

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Norra

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Taani

Ria Financial Services Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Võite alati esitada taotluse meie andmekaitseametnikule, saates e-kirja aadressile: dpo@euronetworldwide.com.

Download PDF