Estonia - Varade kaitse

Estonia - Varade kaitse

Seoses makseteenuse kasutajatelt või teiste makseteenuse pakkujate kaudu maksetehingute tegemiseks saadud vara kaitse nõuetega vastavalt kehtivatele õigusaktidele on Ria Payment Institution, E.P. S.A.U. otsustanud valida eraldi kontodel säilitamise süsteemi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi 2015/2366 artikli 10 lõike 1 punktis a sätestatuga.