Általános Szerződési Feltételek: Ria Ajánlj egy barátot

Általános Szerződési Feltételek: Ria Ajánlj egy barátot

Általános Szerződési Feltételek: Ria "Ajánlj egy barátot program" kampány

A KAMPÁNY FELTÉTELEI

Az "Ajánlj egy barátot program" kampányt (a továbbiakban "Kampány") a RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P. S.A. szervezi és hajtja végre, melynek székhelye: Calle Cantabria, nº 2, Edificio Amura, 2ª Planta, Alcobendas (Madrid), Spanyolország, adóazonosító jelle (C.I.F.) A-80696792, a Spanyol Banknál a 6842-es hivatkozási számon bejegyzett és pénzátutalási szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban "RIA"). E kampány célja, hogy ösztönözze és jutalmazza a RIA meglévő ügyfelei által a RIA pénzátutalási szolgáltatásainak igénybevételével bevezetett új ügyfelek RIA-hoz való kapcsolódását, az alábbiakban meghatározott feltételek (a "Feltételek") betartása mellett.

A RIA a Spanyol Nemzeti Bank előtt engedélyt szerzett arra, hogy Magyarországon (a "Területen") pénzátutalási szolgáltatásokat nyújtson meghatalmazott ügynökök hálózatán keresztül, a vonatkozó európai uniós és helyi szabályozásokkal összhangban.

A Kampányban való részvétellel a Résztvevők (az alábbi 1. pontban meghatározottak szerint) kifejezetten elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és vállalják, hogy az Ajánlj egy barátot programmalprogrammal összhangban használják azokat. Az a Résztvevő, aki nem fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, nem vehet részt a Kampányban.

A KAMPÁNYRA VALÓ JELENTKEZÉS INGYENES. A résztvevők nem kötelesek további díjakat fizetni, kivéve az átutalás megrendeléséért vagy fogadásáért már megfizetett díjakat, ami a kampányban való részvétel egyik feltétele.

  1. Résztvevők

A kampányban részt vehet minden, a kampány kezdetének napján 18. életévét betöltött, a Területen jogszerűen tartózkodó természetes személy, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. Csak azok az ügyfelek ajánlhatnak új ügyfeleket, akik korábban már szerződtek a RIA pénzátutalási szolgáltatásával a Területen, és akiknek van ügyfélfájljuk és ügyfélszámuk a RIA számítógépes rendszereiben ("Meglévő ügyfelek"); és
  2. Kizárólag olyan személyeket lehet a RIA-hoz ajánlani, akik még soha nem vették igénybe a RIA pénzátutalási szolgáltatásait (bármely olyan országban, ahol a RIA pénzátutalási szolgáltatásokat kínál), és akik nem rendelkeznek ügyfélfájllal vagy ügyfélszámmal a RIA rendszereiben ("Új ügyfelek"), és akik ezáltal részesülhetnek ebben a kampányban.

A meglévő és az új ügyfelekre együttesen "résztvevőkként" hivatkozunk.

  1. Miből áll a kampány?

A kampány célja, hogy új ügyfeleket ösztönözzön arra, hogy regisztráljanak a RIA-nál, és kössenek szerződést a RIA pénzátutalási szolgáltatásaira a RIA üzleteiben vagy a RIA ügynökein keresztül a Területen ("Telephelyek"). Ennek révén a Résztvevők - a jelen Általános Szerződési Feltételek és a RIA pénzátutalási szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek rendelkezéseire is figyelemmel (elérhető a https://dc.riafinancial.com/es/hungary-terms-conditions oldalon) - a következőkben részesülhetnek:

- A RIA az Új Ügyfélnek további négyezer forint (4.000 Ft) összeget ad, amelyet minden további díj nélkül hozzáad az első átutalásához; és

- attól a pillanattól kezdve, hogy az Új Ügyfél által megrendelt pénzátutalás kedvezményezettje a célországban megkapja a küldött pénzt, a RIA a Meglévő Ügyfélnek további négyezer forint (4.000 Ft) összeget ad, amelyet a következő pénzátutalásához minden további díj nélkül hozzáadásra kerül.

Az Új ügyfél és a Meglévő ügyfél által megrendelt pénzátutalásoknak egy tranzakcióban legalább nyolcvanezer forint (80.000 Ft) összegűnek kell lenniük (bónusz és ügyféljutalék nélkül), és azokat magyar forintban kell megrendelni bármelyik Telephelyről bármelyik, a Területen kívüli kedvezményezett részére.

A részvételhez a Meglévő Ügyfélnek meg kell adnia az Új Ügyfélnek az ügyfélszámát. Amikor az Új Ügyfél először végez pénzátutalási tranzakciót bármelyik Helyszínen, jeleznie kell, hogy Új Ügyfél, és meg kell adnia a Meglévő Ügyfél ügyfélszámát.

Minden egyes alkalommal, amikor a Meglévő ügyfél a jelen Kampányból részesül, ez a kedvezmény megjelenik a RIA ügyfélfájljában.

A Meglévő Ügyfél ügyfélszámának közlése az Új Ügyféllel szigorúan a Meglévő Ügyfél felelőssége. A Meglévő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a RIA az ügyfélszámát a rendelkezésére bocsátja, és hogy ő felelős annak az Új Ügyféllel való közléséért.

  1. A kampány érvényessége

Ez a kampány csak az Új Ügyfél által a Kampányidőszak alatt a Területen bármely RIA-szolgáltatást nyújtó Helyen kezdeményezett pénzátutalási tranzakciókra vonatkozik.

A digitális csatornákon (RIA weboldal és alkalmazás) keresztül végrehajtott pénzátutalási tranzakciók és a valutaváltási tranzakciók nem tartoznak a kampány hatálya alá.

A Kampány 2024. március 1-jén kezdődik, 00:00 órakor (magyar idő szerint) és 2024. december 31-én 23:59 órakor (magyar idő szerint) ér véget, mindkét időpontot beleértve ("Kampányidőszak").

  1. A kampányhoz való hozzáférés további követelményei

Ha az Új Ügyfél a Kampányidőszak alatt a pénzátutalási tranzakció végrehajtásakor nem jelzi, hogy Új Ügyfél, és nem adja meg a Meglévő Ügyfél ügyfélszámát az ilyen pénzátutalási tranzakció RIA általi végrehajtását megelőzően, nem jogosult a jelen Kampányból részesülni.

Ha az Új Ügyfél által megjelölt kedvezményezett nem kapja meg a pénzátutalást a célországban, vagy a pénzátutalási tranzakciót bármilyen okból - beleértve a jogszabályi megfelelési okokat is - törlik, a Meglévő Ügyfél nem jogosult a jelen Kampányból részesülni, annak ellenére, hogy később jogosult lehet a Kampányból részesülni, ha az Új Ügyfél a Kampányidőszak alatt pénzátutalási tranzakciót kezdeményez, és a tranzakció kedvezményezettje a Kampányidőszak vége előtt megkapja a pénzátutalást.

  1. A kampány módosításai

A RIA előzetes értesítés nélkül módosíthatja, kiegészítheti, helyettesítheti vagy törölheti ezt a Kampányt. Az ilyen módosítások az új feltételek frissítésének és közzétételének napjától lépnek hatályba.

  1. A kampány feltételeinek elfogadása

A Meglévő ügyfél ügyfélnevének megadásával a résztvevők tudomásul veszik és elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Új ügyfélkedvezménnyel és a jelen Kampányból való részesedéssel kapcsolatos információkat. A Kampánnyal vagy az itt leírt Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a RIA ügyfélszolgálatához fordulhatnak a +36 (1) 245 5143-as telefonszámon.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése semmisnek vagy érvénytelennek nyilvánításra kerül, a fennmaradó, nem érintett rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak.

  1. A RIA felelőssége

A RIA nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért, késedelmekért vagy bármely más, harmadik félnek tulajdonítható körülményért, amelyek befolyásolhatják a kampányban való részvételt.

A RIA továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a megtett biztonsági intézkedések ellenére a szolgáltatások Résztvevők általi helytelen használatából eredhet. A RIA nem felel semmilyen kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó bármilyen típusú kommunikációban harmadik személynek adja ki magát.

  1. Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen feltételekre a spanyol jog az irányadó, a RIA és a résztvevők alávetik magukat Alcobendas (Madrid, Spanyolország) bíróságainak kizárólagos joghatóságának a jogviták rendezésére, kivéve, ha a törvény szerint más hely bíróságai az illetékesek, amely esetben a jelen Kampányból eredő jogviták a törvény által előírt bíróságok elé kerülnek.